Fundacja Pracy Organicznej „Polna”

 

Wielu ludzi chciałoby do raju i niektórzy nawet go poszukują.

Jednak czy nie prościej by było stworzyć raj na Ziemi?

Tylko kto miałby go tworzyć?

 

 

Dlaczego ktoś miałby nam tworzyć raj?

Jeśli chcemy żyć w raju, to powinniśmy go sobie zbudować. Chcąc budować raj, przede wszystkim powinniśmy przyjąć podstawowe zasady, które czyszczą i eliminują szkodliwość naszego działania, pamiętając, że to właśnie czyściec jest wstępem do raju.


Jeśli ktoś NIE chce żyć w raju, nie musi!

Ale nie może przeszkadzać innym i w tym celu jeśli chce coś robić, to też powinien przestrzegać osłonowe zasady. W innym wypadku jego działanie może okazać się szkodliwe.

I każdy powinien pamiętać, że nikomu nie należy szkodzić, jedynie szkodnikom należy przeszkadzać, stosując zabezpieczenia, kary, izolacje i oczywiście nasze osłonowe zasady.

Strony rozwijane
Jak zazielenić Saharę.
Góry to śnieg i deszcz.

 

Jednak by do tego nie dochodziło, w każdej działalności powinniśmy oprzeć się na trzech elementarnych zasadach, które mają za zadanie neutralizować tylko nieuniknioną niestety szkodliwość naszych działań.

 
Nasze osłonowe zasady

 
    Zasada nieszkodzenia — Działać, tak by przede wszystkim NIE SZKODZIĆ.  
    Zasada niezmienności — Działać, tak by nie zaśmiecać i by to, co już istniało, dalej istniało.  
    Zasada równowagi — Żadna wartość nie powinna dominować i pomniejszać inne wartości.

Przestrzegając te podstawowe wzajemnie uzupełniające się zasady, będziemy mogli żyć w zgodzie nie tylko z sobą, ale i ze światem.
 

 

th-3661138996.jpg

 

Zasada nieszkodzenia


Działać, tak by przede wszystkim NIE SZKODZIĆ.

 
    Jedynym nadrzędnym prawem obowiązującym wszystkich i wszędzie może być tylko zasada „przede wszystkim NIE SZKODZIĆ".
    Natomiast prawa stanowione (przez czyjeś uznanie) mogą istnieć tylko jako prawa uznane za obowiązujące, o ile są podporządkowane zasadzie nieszkodzenia. Prawo ma tylko wtedy sens gdy jest podporządkowane tej zasadzie. I to nie prawo jest tu obowiązkiem tylko ta zasada.
    W praktyce przy każdej działalności pojawiają się, może nie zawsze widoczne, czyjeś straty i szczególnie dlatego zawsze należy je zawczasu zrekompensować. 
    I jeśli już coś robisz to: 
 - nigdy nie rób tylko dla siebie, bo przy każdym działaniu są czyjeś straty i dlatego by je zrekompensować, powinieneś te nieuniknione straty innych przekuć w ich korzyść. 
- nigdy nie rób tylko dla innych, bo innym nie należy robić tego co tobie niemiłe i czego ty dla siebie nie chcesz zrobić. 
    Pamiętaj, że robiąc coś dla siebie i trochę dla innych dasz korzyść sobie, ale też dasz korzyść innym, tym samym zbilansujesz ich przypadkową stratę. 
    W tym celu jeszcze przed działaniem należy ocenić skutki najpierw w oparciu o swoją wiedzę, następnie sprawdzić prawa, zasady, zalecenia i jeśli nic nie będzie wskazywać na czyjąś szkodę, możesz działać lub nie działać. 
    Jednak jeśli może pojawić się czyjaś strata, to powinieneś zapytać się innych i poszukać takiego rozwiązania, by twoje osiągnięcie nie zakończyło się czyjąś stratą.

 

trawka.png

 

Zasada niezmienności


Działać, tak by nie zaśmiecać i by to, co już istniało, dalej istniało.

 
     Jeśli coś zmieniłeś, zniszczyłeś lub stworzyłeś w jakimś celu, lub bez to przywróć (np. po zrealizowaniu tego celu), to co zaśmieciłeś do stanu pierwotnego.

     Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i mogą się nam zdarzać szkodliwe działania, ale najgorzej jest wtedy, gdy nie próbuje się tego naprawić i ta zasada ma mobilizować do naprawiania, mimo tego, że nic nie jest wieczne.

 

 

 

Zasada równowagith-2786064656.jpg

 

Żadna wartość nie powinna dominować i pomniejszać inne wartości.

 
    Żadna wartość nie powinna wyrosnąć znacznie ponad inne, gdyż dominując, zacznie marginalizować pozostałe wartości i dlatego zasada utrzymania równowagi między wartościami jest najbezpieczniejszą wartością.
    Jednak by nie ograniczać rozwoju innych wartości i ona jako wartość również nie powinna dominować.